Saliha Sami

Followers:


abdi lamisaf

Profile Tag Cloud:

YouTube

Saliha Sami Karrayyuu New 2013

Saliha Sami Karrayyuu New 2013


Category: Music
Duration: 00:05:04
Baye Speedy - filfilu - Nanahi - Saliha Sami

Baye Speedy - filfilu - Nanahi - Saliha Sami


Category: Music
Duration: 00:05:13
Odda TV interview with Saliha Sami

Odda TV interview with Saliha Sami


Category: Entertainment
Duration: 00:25:59
Saliha Sami - Nin booya (Oromo Music)

Saliha Sami - Nin booya (Oromo Music)


Category: Music
Duration: 00:06:00
 / 3