Afaan Publications

Influences

Afaan Oromo

Followers:


Profile Tag Cloud:

AFAAN Publication Launching event held in Cairo-Egypt: 23/11/2013


Category: People & Blogs
Duration: 00:03:26
Description:
Gareen hawwisoo ijoolee/daa'immanii guyyaa kana miidhagsuu irratti gaheen isaan taphatan hedduu nu boonse!!! Umriin jaraa haa dheeratu!!! Akka ilmaan tana afaan, seenaa fi aadaa isaanii barsiisuu dandeennu hamilee keessaniin Waldaya Baqattoota Oromoo Biyya Masrii wajjin akka hiriirtan isin affeerra!!!

Koree Wadayichaa!!!

Tags